Epostlister ved NTNU

Epostlister for studenter og organisasjoner

Oversikt over Sympa-lister


Gå til SympaView (krever innlogging med NTNU-brukernavn/passord). Viser hvilke Sympa-lister
som er tilgjengelige, med mulighet for søk etter lister, oversikt over medlemmer, mulighet for på-
og avmelding, o.l.

Administrering av Sympa-lister


Åpner administrasjonsgrensesnittet til Sympa for valgt domene. Gir listeeiere eller administratorer
mulighet for å legge til/fjerne medlemmer, endre beskrivelse, synlighet, m.m.